خدمات اینترنت اختصاصی با تضمین سطح کمی و کیفی خدمات، مناسب جهت سازمانها، شرکتها و مشاغل مبتنی بر اینترنت می باشد.

اینترنت اختصاصی

  • پهنای باند ۱۰۰ درصد اختصاصی در ۲۴ ساعت شبانه روز
  • پنل مشاهده مقدار مصرف
  • بررسی لحظه ای بستر و لینکهای ارتباطی
  • ارایه راهکار مدیدیت پهنای باند کاربران
  • مشاوره و ارائه راهکار رایگان
  • پشتیبانی در محل
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته
  • لینک پشتیبان و مسیر ارتباطی جداگانه جهت رسیدن به حداکثر پایداری
  • ارایه آی پی ثابت و به میزان مورد نیاز مشترک